ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT


Les presents Condicions, regulen la relació jurídica derivada dels processos de compra formalitzats pels Usuaris a través de la pàgina web de Faura.cat. Els usuaris accepten expressament l'adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada per VinotecaGirona.cat en el moment en què l'Usuari contracti el producte en el qual està interessat. Per tant, l'Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que va accedir.

Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l'Usuari declara:

Que és una persona amb capacitat per contractar.
Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.
L'usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de compra de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i / o reproduïdes en un suport durador. I una vegada, l'Usuari contracti un producte, rebrà via correu electrònic, la confirmació de la comanda. Amb la contractació de qualsevol producte, l'usuari accepta expressament que les còpies i confirmacions que exigeix notificar l'article 99.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, li siguin notificades via correu electrònic.

 

NATURALESA DEL CONTRACTE


Mitjançant aquest contracte Faura.cat (FAVEVINS, SL, amb domicili social a Sant Julià de Ramis (GIRONA), Av. La Garriga, 38, i NIF B-17621343) ven al client (qualsevol persona física o jurídica amb la qual Faura.cat subscrigui qualsevol contracte de compravenda de la seva pàgina web) i aquest compra a Faura.cat el producte especificat a la factura / albarà / comanda. S'entén per "contracte" l'operació de compravenda que s'instrumenta mitjançant aquest document. S'entén per "producte" la mercaderia objecte de compra.

 

PREUS


Els preus dels nostres productes s'expressen en euros i inclouen l'Impost del Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte.
Faura.cat es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment i sense previ avís.
No assumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pogués constar a la pàgina.

 

DISPONIBILITAT


Les nostres ofertes i preus són vàlides mentre s'exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles.
Ens reservem la possibilitat d'assignar un màxim d'ampolles de cada vi per client. Les assignacions es faran per rigorós ordre de recepció de la comanda.
Per als productes que no es trobin en els nostres magatzems, les nostres ofertes són vàlides amb la condició que hi hagi disponibilitat per part dels nostres proveïdors.
En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d'una comanda, s'informarà al comprador per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda podent el mateix acceptar o cancel·lar la comanda. En qualsevol cas, el client rebrà la devolució de l'import parcial o complet.

 

FORMA DE PAGAMENT


Disposem dels següents mètodes de pagament:

Els sistemes de pagament són 100% segurs i gestionen les dades de forma encriptada.
Faura.cat no coneix ni emmagatzema en cap base de dades les dades de la targeta o compte, ja que tota l'operativa es fa en plataformes de CaixaBank i aquestes ens indiquen si el pagament ha estat realitzat o no.

1) Transferència

És molt important indicar a l'assumpte de la transferència el nº de comanda, que pots consultar a l'email de confirmació d'aquesta, i el teu nom i cognoms.
No es considerarà efectiva la comanda fins que no tinguem confirmació bancària de la transferència. En qualsevol cas, per tramitar l'enviament d'una forma més àgil i contrastar més ràpidament la informació facilitada per la nostra entitat bancària et recomanem ens facis arribar per correu electrònic a info@faura.cat, el justificant de la transferència.
No oblidis que has d'efectuar el pagament en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel teu compte en optar per aquest sistema de pagament.

2) Bizum

El TPV virtual és un dispositiu preparat per treballar d'una manera totalment segura dins de l'operativa de vendes a través d'Internet. Totes les transaccions que es realitzin a través del TPV Virtual tindran totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes, les seves entitats emissores i el nostre comerç.
Les transaccions es realitzaran en temps real, de manera que l'autorització de l'operació es comunica al comerç i al client en el moment. Posteriorment, es realitza l'abonament en el compte del comerç. Aquest sistema incorpora els últims protocols de comerç electrònic desenvolupats per VISA i MasterCard, que són 3D Secure (Verified by Visa) i SPA / UCAF. Aquests protocols permeten identificar al comprador que utilitza la seva targeta com a mitjà de pagament en una botiga virtual.

3) Contrareembols:

El pagament es pot realitzar contrareembols a les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, La Selva i Maresme sense cost adicional.

Igualment, Faura.cat es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d'un client amb el qual mantingui un litigi respecte al pagament d'una comanda anterior.En el moment en que premi el botó "ACCEPTAR" durant la confirmació de la comanda, el banc verifica la validesa del nombre de la targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada. Faura no té en cap cas accés a les seves dades bancàries ni els guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, haurà de facilitar de nou cada vegada que faci una nova transacció a la nostra pàgina web. D'aquesta manera s'obté una doble protecció contra abusos i fraus.

 

ENVIAMENTS


Els productes s'envien a l'adreça indicada pel client durant la realització de la comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, convidem el comprador a que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat laborables de dilluns a divendres de 9:00 a 18.00 hores.
En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre-ho, li deixarà una nota fent constar l'intent de lliurament. Si us plau contacti amb l'agència de transport el més aviat possible mitjançant el número de telèfon que trobareu a la nota, per tal d'acordar una nova entrega.Si en aquesta segona entrega no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota de nou fent constància del segon intent de lliurament. A partir de llavors, la seva comanda romandrà a l'oficina de l'agència de transport durant 15 dies. Després d'haver transcorregut aquests dies, la seva comanda serà retornat al nostre magatzem.

En el moment en què rebi el seu paquet, ha de:
1. Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment de la entrega.
2. Assenyalar qualsevol anomalia en l'albarà de lliurament, fent constar les seves reserves i incloent la seva firma.
3. Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l'obre en la seva presència, però pot revisar la caixa des de l'exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepti la comanda.

El nostre partner ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou enviament sense cap cost.
Faura.cat no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l’enviament.
NOTA: Les comandes es poden recollir al nostre magatzem de Av/ La Garriga nº 38 de Sant Julià de Ramis (GIRONA), s’avisarà per correu electrònic quan estaran disponibles després de realitzar la comanda.
L’enviament es realitzarà en 2-3 dies depenen de l’stock en el nostre magatzem; i se’n podrà fer el seguiment.

 

TARIFA D’ENVIAMENTS


Els preus que s'apliquen per al transport se sumen al final de la comanda i varien segons el pes i la destinació.
Els preus del transport inclouen transport i assegurança. En el cas de les Canàries i Andorra inclouen el cost del transport, assegurança i despatx de duanes d'exportació, però no hi ha contemplades les duanes d'importació ni els impostos locals que aniran a càrrec del client.
El nombre d'ampolles que correspon a cada pes és aproximat, varia en funció de les ampolles de la comanda.
Totes les compres superios a 500€ amb entrega a Espanya peninsular tenen enviament gratuït.

 

CANCELACIONS I DEVOLUCIONS:


Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies naturals a partir de la recepció del producte segons les especificacions que segueixen. No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades.
És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior. No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda).

La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel usuari. El cost de devolució serà assumit pel usuari. Quedan excloses d'aquest cas aquelles devolucions que es derivin d'un error nostre o d'algun defecte del producte. En aquest cas, Faura.cat es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o es reintegrarà l'import.
També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament. Per fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 972 171727.
L'Usuari rebrà un correu electrònic acusant el rebut de la comunicació de devolució. No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

 

SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT


Faura compleix amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa sobre serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel que ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.
En el moment en que un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda. Faura.cat assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries.
Faura.cat es compromet a no donar-los un altre ús que l'acordat i a no cedir-les ni vendre-les a tercers. En qualsevol cas els clients de Faura.cat podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a info@faura.cat.
En aquest sentit, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de Faura.cat (Favevins, SL, amb domicili social a Sant Julià de Ramis, Av/ La Garriga, 38, i NIF B-17621343) degudament inscrits al Registre General de Protecció de dades de Caràcter Personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada.
L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Faura.cat els canvis que es produeixin en els mateixos. L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

 

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS


1. Obligacions Faura.cat:
Faura.cat, es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals:
Prestar amb les màximes garanties a l'Usuari, el servei demanat per aquest acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.
Informar expressament a l'Usuari de l'existència d'aquestes condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació.
Informar a l'Usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin d'aplicació.
Posar a disposició de l'Usuari un exemplar del text de les condicions generals.

2. Obligacions de l'Usuari
Per la seva banda, l'Usuari es compromet a:
Dur a terme l'íntegre compliment del que estableixen les presents condicions dels serveis facilitats per Faura.cat, completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual.
Facilitar, de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per Faura.cat, pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació l'eximeixi d'aquesta obligació.

3. Drets de l'usuari:
Tota la informació proporcionada al client tindrà el caràcter de vinculant per l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent.
Tot usuari té dret a que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l'establiment.

 

PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS


El període de validesa de les presents condicions, serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s'aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.
En tot cas, Faura.cat es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l'usuari hagués canviat o modificat el servei contractat, en el cas són aplicables les condicions vigents en el moment del canvi i/o modificació.

 

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES


Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

 

NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT


L'accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella. Faura.cat realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.
Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats (explorer, chrome, firefox, safari, opera).
Faura.cat no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyada la pàgina web. L'accés a aquest lloc web es realitza en un entorn no segur, de manera que la informació es transmet de forma no xifrada.
L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie d'aquest lloc web permet que pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie d'aquest lloc web pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera, en aquest lloc web, que la informació privada d'un usuari formi part de l'arxiu cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.
Faura.cat no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas Faura.cat serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Faura.cat no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest lloc web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL


El lloc web, incloent a títul enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilaciò i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de Faura.cat o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intelectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat a la que fóssin destinats, la reproducció total o parcial, us, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita previa per part de Faura.cat. Qualsevol us no autoritzat previament per part de Faura.cat serà considerat un incumpliment greu dels drets de propietat intelectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Faura.cat i que poguéssin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controversia que pogués suscitar respecte als mateixos.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intelectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@faura.cat.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


 Per la resolució de totes les controversies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de totes les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es someten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de Faura.cat.